Upprustningsprojekt med energifokus hos K-fast

UPMEF, upprustningsprojekt med energifokus!

Inom ramen för projektet UPMEF så har en rad kommunala fastigheter i Eskilstuna rustats upp med huvudsyftet att spara energi men med ett tydligt fokus på helheten, där även mjuka parametrar såsom trivsel, välmående, säkerhet och trygghet togs med i arbetet. Initiativet syftar till att bidra till uppfyllandet av Eskilstunas klimatmål, men även att höja standarden på inomhusklimatet och därmed få nöjd och välmående personal, brukare och kunder.

UPMEF 1 pågick 2016-2019 med en beräknad energibesparing på minst 3 368 100 kwh/år, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen
i omkring 134 genomsnittliga villor och beräknade kostnadsbesparingar tack vare projektet på minst 2 300 000 kr per år.

Nuu har K-fast påbörjat UPMEF 2 där ytterligare ett antal kommunala fastigheter ska rustas upp och energieffektiviseras.

De fastigheter på Väster som har rustats upp eller planeras att rustas upp inom ramen för UPMEF är:

Fakta

Företagsnamn

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Kontaktperson

Anders Axelsson, projektledare UPMEF, K-fast

Verksamhet

Eskilstunas kommunala bostadsbolag

Länkar https://kfast.se/

Vill du hålla dig uppdaterad om projektet?