Fakta

Företagsnamn

Barkmans Färg

Kontaktperson

Tommy Bernergård, VD

Verksamhet

Färghandel

Länkar https://www.barkmansfarg.se/

Vill du hålla dig uppdaterad om projektet?