Eskilstuna ölkultur återvinner värmen från kylvattnet

Eskilstuna ölkultur återvinner värmen från kylvattnet

Ölkultur har tagit fram en lösning i produktionen där de sparar det varma returkylvattnet från bryggningen och återanvänder det för nästkommande dags bryggning, vilket minskar mängden tillförd energi som krävs för att få upp värmen till rätt...
Stehlo utnyttjar värmen från maskinerna

Stehlo utnyttjar värmen från maskinerna

Stehlo har en kylanläggning för vissa maskiner som kräver kylning, därifrån tar de värme på vintern för att värma lokalen. De utnyttjar därmed den värme som redan produceras i lokalen och kan på så vis minska ner på den energi som tillförs för uppvärmning under den...

Vill du hålla dig uppdaterad om projektet?