EQpack arbetar med cirkulära flöden

EQpack arbetar med cirkulära flöden

EQpack lägger stort fokus på att återvinna och skapa ett cirkulärt flöde, ”closed loop” och ”open loop” av material. På så sätt förhindras material från att kasseras eller hamna i miljön, samtidigt som tillförandet av nytt material i...

Vill du hålla dig uppdaterad om projektet?