Upprustningsprojekt med energifokus hos K-fast

Upprustningsprojekt med energifokus hos K-fast

UPMEF, upprustningsprojekt med energifokus! Inom ramen för projektet UPMEF så har en rad kommunala fastigheter i Eskilstuna rustats upp med huvudsyftet att spara energi men med ett tydligt fokus på helheten, där även mjuka parametrar såsom trivsel, välmående, säkerhet...
Munktellarenan rustas upp med energifokus

Munktellarenan rustas upp med energifokus

Inom ramen för projektet UPMEF så har en rad kommunala fastigheter i Eskilstuna rustats upp med huvudsyftet att spara energi men med ett tydligt fokus på helheten, där även mjuka parametrar såsom trivsel, välmående, säkerhet och trygghet togs med i arbetet....

Vill du hålla dig uppdaterad om projektet?