Amsta har gjort en energikartläggning

Amsta har gjort en energikartläggning

Amsta har gjort en energikartläggning, det innebär att man gör en genomgång av hur mycket energi som årligen tillförs och används för att verksamheten. Energikartläggningen ger också förslag på åtgärder som kan hjälpa företaget att använda energi på smartare sätt....

Vill du hålla dig uppdaterad om projektet?