Kromteknik tar hjälp av energi- & klimatrådgivningen

Kromteknik tar hjälp av energi- & klimatrådgivningen

2019 tog Magnus Eriksson och hans kollega ­­­Mats Zetterström över företaget och samtliga 19 anställda. Med en energianvändning på drygt 1 000 MWh per år fanns en stor potential för företaget att reducera sina kostnader, minska miljöpåverkan och öka konkurrenskraften....

Vill du hålla dig uppdaterad om projektet?