Kromteknik tar hjälp av energi- & klimatrådgivningen

Kromteknik tar hjälp av energi- & klimatrådgivningen

2019 tog Magnus Eriksson och hans kollega ­­­Mats Zetterström över företaget och samtliga 19 anställda. Med en energianvändning på drygt 1 000 MWh per år fanns en stor potential för företaget att reducera sina kostnader, minska miljöpåverkan och öka konkurrenskraften....
Norrbilar spar energi & pengar på sin belysning

Barkmans Färg byter till LED

Barkmans Färg byter successivt ut all belysning mot LED, vilket är en bra insats för både energieffektivitet och kostnadsminskning.

Vill du hålla dig uppdaterad om projektet?