OM OSS OCH PROJEKTET

Projektet Energy Evolution Center är ett samarbete mellan Eskilstuna Kommun och Energimyndigheten och delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Samarbetspartners är också RISE, Mälardalens högskola, Energikontoret i Mälardalen, Create, UF Södermanland, Eskilstuna Kommunfastighet samt Eskilstuna Energi & Miljö.

Syftet med projektet är att:

  • Bidra till omställningen till ett hålbart energisystem.
  • Inspirera till resurs- och energieffektiva lösningar.
  • Stärka konkurrenskraften genom klimatsmarta och energieffektiva företag.

De långsiktiga målen för projektet är:

  • Bli ett nationellt kunskapscenter för energifrågor.
  • Bidra till fler arbetstillfällen och företag inom området energi till Eskilstuna, regionen och Sverige.
  • Bidra till att förse energibranschen med kompetent arbetskraft.
  • Bidra till minskade utsläpp av växthusgaser samt större andel förnybar energi.

Det är vi som arbetar med projektet, välkommen att höra av dig!

Sara Sjöqvist

Eskilstuna kommun

Linda Werther Öhling

Eskilstuna kommun

Vill du hålla dig uppdaterad om projektet?