NRGIZE – MED FOKUS PÅ PROPTECH

NRGIZE är ett nytt startup-program för nya företag inom PropTech, fastighetsteknik, och då specifikt bolag som är inriktade på innovationer inom energieffektivisering.

I den pågående omgången av NRGIZE finns sju innovativa bolag antagna och alla bolag har intressanta lösningar som är relevanta för fastighetsbranschen. Programmet har fem träffar i Eskilstuna där inbjudna fastighetsägare får träffa bolagen för att knyta kontakter och lära av varandra.

Här kan du läsa mer om NRGIZE.

Följande bolag deltar i den pågående omgången av NRGIZE

Tempiro Smart lösning för att fjärrstyra värme

Zerowatt Sustainable LED Solutions

BeResourceful Making building maintenance predictive

Budkeep Delningstjänst för förvaring

LocalLife Lokal digital infrastruktur för cirkulär ekonomi

Fuktsensorn Trådlösa fuktsensorer

Myrspoven Energi- och driftsoptimering av fastigheter med AI

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring NRGIZE!

14 + 9 =

Pernilla Kjellström

Pernilla Kjellström

Projektledare NRGIZE

Vill du hålla dig uppdaterad om projektet?