Initiativet Vision Väster med rötter i Affärsplan Eskilstuna arbetar med idé och vision kring utvecklingen av Väster i Eskilstuna. Då Väster är fokusområde även för Energy Evolution District är det en självklarhet att ha nära samarbete med Vision Väster och att ta vara på de synergier som finns genom att våra projekt utvecklas tillsammans.

Under våren 2020 har ett antal intervjuer genomförts med personer som på olika sätt är viktiga för arbetet, både från offentlig sektor som kommun och högskola  men även privata fastighetsägare på Väster.

De som arbetar med initiativet Vision Väster är Anders Kruhsberg, Kimona Boussard och Jonas Karlsson.

Några av de intervjuade personerna som syns på bilden ovan är Jari Puustinen (kommunalråd), Jimmy Jansson (kommunstyrelsens ordförande), Mehmed Hasanbegovic (förvaltningschef socialtjänsten), Helena Jerregård (MdH) och Susanne Halling Duffy (MdH) .

Vill du hålla dig uppdaterad om projektet?