Energy Evolution Competence arbetar aktivt med att skapa ett större intresse för energiområdet, framför allt hos barn och unga.

De områden vi valt att fokusera på till att börja med är:

 

  • Grundskolan – utveckla energiblocket för Ecofriends.  Beskriva energiyrken för årskurs 7 och 9 inom ramen för jobbcirkus.

 

  • Gymnasieskolan – Samabeta med UF-Ung företagsamhet. Uppmuntra företag att gästföreläsa ute på skolorna (grundskola, gymnasieskola och högskola). Under våren 2020 hade Teknikcollege inriktning energi och hållbarhet på sitt UF-företagande. Det finns också planer på att utrusta Rinmansskolan med solceller och ett batterilager, dels i syfte att skapa grön el men också att använda utrustningen i utbildningssyfte. På projektets initiativ testade el- och energiprogrammet på Rekarne webutbildningen smart installatör som tagits fram av Energimyndigheten. Utbildningen vänder sig till de som jobbar som elektriker men den fungerade mycket bra även i undervisningen av framtida elektriker.

 

  • Högskolan – Mälardalens högskola är en viktig samarbetspart i detta projekt och vi samarbetar med flera institutioner. Samarbeten sker i form av exempelvis examensarbeten, praktik och även större gemensamma projekt.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring Energy Evolution Competence!

Vill du hålla dig uppdaterad om projektet?