ENERGY EVOLUTION COMPETENCE

Energy Evolution Competence arbetar med att förse energibranschen med kompetenta medarbetare genom insatser för att öka ungdomars intresse för energiområdet.

Energy Evolution Competence har ett tätt samarbete med gymnasieskolan, Mälardalens högskola, och Ung Företagsamhet i Södermanland. Ett exempel är det samarbete som inletts med Teknikcollege och Ung Företagsamhet (UF) Södermanland för att bidra till kompetensförsörjning inom energiområdet och öka intresset för energi hos ungdomar. UF på teknikcollage har riktat in sig på företagande inom energi- och miljöområdet.

Det finns också planer på att utrusta Rinmansskolan med solceller och ett batterilager, dels i syfte att skapa grön el men också att använda utrustningen i utbildningssyfte.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring Energy Evolution Competence!

5 + 9 =

Vill du hålla dig uppdaterad om projektet?