ENERGY EVOLUTION CENTER

Kunskapscenter och mötesplats för en hållbar framtid

Våren 2021 ska Energy Evolution Center öppna upp i nya lokaler på Väster i Eskilstuna och ett hyresavtal tecknas nu med Modellfabriken i Eskilstuna AB som ägs av Sehlhall Fastigheter. I lokalerna kommer flera olika aktörer inom energiområdet att bedriva verksamhet. Exempel på aktörer är kommunens Energi- och klimatrådgivare, Energikontoret i Mälardalen samt delar av det statliga forskningsinstitutet RISE.

Lokalerna på Kungsgatan 61 kommer att renoveras för att förbättra energiprestandan och även anpassas till moderna kontors- och mötesplatser. Byggnaden är 1 100 kvadratmeter och kommer att rymma cirka 90 arbetsplatser.           

Energy Evolution Center blir en modern och klimatsmart kontorsbyggnad. Arbetsplatser i eget kontor eller i coworkingyta, konferens- och möteslokaler och showroom. Byggnaden ska innehålla en rad miljösmarta lösningar och bli en del av Energy Evolution District

Upphandling av byggentreprenaden kommer att ske under våren 2020 och lokalerna bedöms vara inflyttningsklara under våren 2021.

Strategiskt läge i Stockholm-Mälardalen

Eskilstuna är en av Sveriges främsta miljökommuner och leder vägen mot ett hållbarare samhälle genom modiga och nydanande satsningar. Här finns bland annat Sveriges största anlagda våtmark för avloppsrening, världsunika återvinningsgallerian ReTuna och ett innovativt sopsorteringssystem. Det nya energicentret är ytterligare en nyckelsatsning i Eskilstunas breda miljö- och hållbarhetsarbete.

Via sin placering i Eskilstuna, där också Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen har sina huvudkontor, har Energy Evolution Center stora förutsättningar att verka som en mötesplats för energiomställning i tillväxtområdet Stockholm-Mälardalen. I Stockholm-Mälardalen bor över tre miljoner människor och det finns ett tydligt gemensamt fokus på hållbar tillväxt i regionen.

Så här säger huvudprojektledare Linda om verksamhetens framtida lokaler

Linda Werther Öhling

Huvudprojektledare

”I byggnaden kommer vi att använda oss av klimatsmarta lösningar för energi, avfall och annan resursanvändning. Solceller kommer att installeras på delar av taket och vi ska skapa förutsättningar för maximal användning av den egenproducerade elen. I byggnaden kommer ett likströmsnät att användas för att minska förlusterna vid användning av vår egenproducerade el (tillsammans med ett växelströmsnät i vissa delar).

Visualisering av energianvändning och egenproducerad el kommer att ske vid entrén där man i realtid ska kunna följa husets data.

Vi arbetar med att minimera miljöbelastningen i våra lokaler och samtidigt skapa en attraktiv och kreativ miljö att arbeta i. Exempelvis kommer vi att eftersträva en låg energiförbrukning, välja miljövänliga material och möblera upp lokalerna med återbrukade möbler.

Rumsindelning och planering kommer att fokusera på effektivt utnyttjande och samutnyttjande av ytor. Gemensamma lokaler som flera hyresgäster delar på är bland annat showroom/eventyta, personalytor, reception/entré och möteslokaler.”

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring våra nya lokaler!

4 + 12 =

Vill du hålla dig uppdaterad om projektet?