ENERGY EVOLUTION CENTER

Kunskapscenter och mötesplats för en hållbar framtid

Energy Evolution Center blir en modern och klimatsmart kontorsbyggnad. Arbetsplatser i eget kontor eller i coworkingyta, konferens- och möteslokaler och showroom. Byggnaden ska innehålla en rad miljösmarta lösningar och bli en del av Energy Evolution District. Energy Evolution Center ska stå färdigt för inflyttning i början av 2022 och kommer att finnas på gångavstånd från Eskilstunas resecentrum samt i nära anslutning till Energimyndighetens kontor på Väster i Eskilstuna.

Strategiskt läge i Stockholm-Mälardalen

Eskilstuna är en av Sveriges främsta miljökommuner och leder vägen mot ett mer hållbart samhälle genom modiga och nydanande satsningar. Här finns bland annat Sveriges största anlagda våtmark för avloppsrening, världsunika återvinningsgallerian ReTuna och ett innovativt sopsorteringssystem. Det nya energicentret är ytterligare en nyckelsatsning i Eskilstunas breda miljö- och hållbarhetsarbete.

Via placeringen i Eskilstuna, där också Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen har sina huvudkontor, har Energy Evolution Center stora förutsättningar att verka som en mötesplats för energiomställning i tillväxtområdet Stockholm-Mälardalen. I Stockholm-Mälardalen bor över tre miljoner människor och det finns ett tydligt gemensamt fokus på hållbar tillväxt i regionen.

Så här säger huvudprojektledare Linda om verksamhetens framtida lokaler

Linda Werther Öhling

Huvudprojektledare

”I byggnaden kommer vi att använda oss av klimatsmarta lösningar för energi, avfall och annan resursanvändning. Solceller kommer att installeras på delar av tak och fasad och vi ska skapa förutsättningar för maximal användning av den egenproducerade elen.”

Visualisering av energianvändning och egenproducerad el kommer att ske vid entrén där man i realtid ska kunna följa husets data.

Vi arbetar med att minimera miljöbelastningen i våra lokaler och samtidigt skapa en attraktiv och kreativ miljö att arbeta i. Exempelvis kommer vi att eftersträva en låg energianvändning, välja miljövänliga material och möblera upp lokalerna med återbrukade möbler.

Rumsindelning och planering kommer att fokusera på effektivt utnyttjande och samutnyttjande av ytor. Gemensamma lokaler som flera hyresgäster delar på är bland annat showroom/eventyta, personalytor och möteslokaler.

Vi vill samla hyresgäster som på något sätt arbetar med energifrågor och om du är en sådan och intresserad av att bli en hyresgäst hos oss är du varmt välkommen att höra av dig.”

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring våra nya lokaler!

Vill du hålla dig uppdaterad om projektet?